Serie-0 møller

Som en del af aftalen om et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild og testpladser til 8-10 prototypemøller frem mod 2020, aftalte det brede flertal i Folketinget også, at der skal findes pladser til test af mellem fire og otte serie 0-vindmøller om året frem til 2020. Det vil sige 40-80 møller i alt.

Naturstyrelsen har screenet hele landet for at finde frem til et antal steder, hvor der potentielt kan opstilles serie 0 møller. Resultatet af arbejdet foreligger i en rapport med tilhørende miljøvurdering, hvor 24 arealer er identificeret som potentielt egnede områder til opstilling af serie 0-møller. Det betyder ikke, at der er et statsligt krav til opstilling af testmøller. Områderne lever op til en række kriterier; Eksempelvis at de skal have en vis størrelse, det skal blæse tilstrækkeligt, og de skal ligge uden for internationalt beskyttede områder.

De 24 potentielt egnede arealer til serie 0-møller er blevet miljøvurderet og beskrevet i en rapport, som har været i offentlig høring. Herunder kan du se både rapporten, en sammenfattende redegørelse over høringssvarene og høringssvarene.

Før der kan rejses testmøller, skal en vindmølleproducent indgå aftale med lodsejer om et konkret projekt, som den pågældende kommune så skal forholde sig til. Herefter skal der laves en særskilt VVM-proces (VVM = Vurdering af virkninger på Miljøet) med yderligere undersøgelser, hvor der også indgår høring af offentligheden. Det er Naturstyrelsen, der varetager opgaven i forhold til VVM-redegørelser for vindmøller over 150 m. Se mere hos Erhvervsstyrelsen.

Ikke prototyper

Konceptet serie-0 møller er et rent planmæssigt begreb, og optræder ikke som en del af den tekniske certificeringsordning. Der kan ikke drages paralleller mellem disse, og forsøgsmøller, der opstilles på et prototypecertifikat, og 0-serie møller kan ikke umiddelbart opstilles på steder, udlagt til forsøgsmøller.